poniedziałek, 21 sierpnia 2017

Efez. 4:13"Aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości, i dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowej"
Efez. 4:13

Budowniczy musi być zapoznany z planami obiektu, przy którym pracuje i w trakcie budowy czuwać nad zgodnością z nimi. Jego nieuwaga spowodować może wiele rozbieżności i późniejszych problemów. Aby jednak realizować te plany, potrzebny jest podstawowy wymiar. Jeśli np. plany jakiegoś budynku zawierają dane w metrach, a budowniczy posługiwać się będzie jardami (1 jard= ok. 92 cm), to kształt budowli pozostanie co prawda zgodny z planami, lecz będzie ona mniejsza, niż w założeniu architekta. Nasuwa to pytania odnośnie budowli Kościoła Bożego na ziemi. Jaką jednostkę pomiarową należy stosować, aby nie okazało się, że wszystko jest za małe i nie takie, jak przewidział to dla nas Stwórca. Bóg nie pozostawił tutaj żadnych niejasności i opisał nam ten wzorzec w Swoim Słowie. Tym Bożym wykładnikiem wszelkich danych o Jego Kościele jest Syn Boży, Jezus Chrystus. Wymiary zgodne z planami Bożymi to wymiary określone przez samego Chrystusa. Mamy się trzymać tej miary, pojąć "jaka jest szerokość i długość, i wysokość, i głębokość, i mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie" (3:18-19), a naszym celem jest dorośnięcie do wymiarów pełni Chrystusowej. Wszystko, do czego wzywa Słowo Boże, budujmy na Jego Osobie; "jak i Chrystus" powtarza się w Biblii wielokrotnie. Najistotniejszy jest Chrystus i nasze podobieństwo do Niego. A również to, by Kościół-Oblubienica był duchem z Ducha Chrystusa.

"Człowiek nie może być sądzony za to, czego nie miał możliwości poznać; może jednak być sądzony za zaniedbanie poznania tego, co stale było mu dostępne."
/William Barclay/