wtorek, 27 czerwca 2017

Izaj. 32:20"Szczęśliwi jesteście, gdyż możecie siać nad każdą wodą"
Izaj. 32:20

Wielkim przeżyciem jest ukończenie szkoły, własny ślub czy narodziny dziecka. Mówimy wtedy o szczęściu. Na co dzień wynajdujemy sobie rozrywki dające nam chociaż chwile radości. Ale jeśli dłuższy czas tkwimy w niesprzyjających nam okolicznościach, to na naszych twarzach uwidacznia się przygnębienie i troska. Jak pogodzić to z "obfitością radości przed obliczem Twoim", którą obiecuje nam Słowo Boże? Czy można być szczęśliwym pomimo zmartwień? Można, ponieważ radość chrześcijańska nie jest zależna od czegokolwiek, jest darem Chrystusa. On dzieli się nią z nami, On jest tym, który rozjaśnia wszystkie sprawy, nawet te najtrudniejsze i sprawia, że ufne serce się nie smuci. Radość ta jest owocem społeczności z Panem i zna ją każdy, kto pielęgnuje ją i dąży do niej w każdym czasie. Nie zapominajmy, że naszym odzieniem ma być "szata weselna", a nie wór pokutny! Jest jeszcze pewien wyjątkowy rodzaj prawdziwej radości, znanej dzieciom Bożym: zdobywanie ludzi dla Chrystusa. Kto pozyskał już kogoś dla Pana, ten wie, jakim jest to pięknym i wciągającym przeżyciem! Bycie świadkiem nowych narodzin w duchu napełnia szczęściem, nieporównywalnym do innego wydarzenia. Zważmy, że żyjemy w krajach, w którym "sianie" Słowa Bożego możliwe jest bez narażania się na niebezpieczeństwo. Wykorzystujmy więc ten przywilej i rozszerzmy swoją wizję, by ewangelizować ludzi i zachęcać ich do Królestwa Bożego! Jeśli pragniesz poznać tę szczególną radość, poproś Pan o użycie ciebie. On na pewno znajdzie okazję, w której będziesz mógł komuś opowiedzieć o Jezusie i poznać szczęście zapraszania Pana do nowego serca!

"Służenie Bogu w ludziach jest największym szczęściem, wybraniem i radością."
/Teresa Strzembosz/