wtorek, 20 marca 2018

Ew. Łuk. 17:20"/Jezus/ zapytany zaś przez faryzeuszów, kiedy przyjdzie Królestwo Boże, odpowiedział im i rzekł: Królestwo Boże nie przychodzi dostrzegalnie"
Ew. Łuk. 17:20

Wiosna nie zaczyna się jednego dnia. Przychodzi po trochu. Już od przedwiośnia budzi przyrodę z zimowego snu, lecz znaki tego są nie zawsze dostrzegalne dla naszych oczu. Rośliny zmieniają się powoli, najpierw wypuszczając pączki i pierwsze listki, aż dookoła coraz więcej świeżej zieleni i kwiatów. Ktoś uważny może wychwytuje tę stopniową metamorfozę, wielu jednak zmiana wydaje się być nagła, jakby z dnia na dzień. Tajemnica życia i wzrostu ukryta jest w samej przyrodzie, żaden człowiek nie wszedł w jej posiadanie i nie jest w stanie wpłynąć na nią. Człowiek może obserwować pewne procesy, odkryć je i poukładać w pewnym porządku, a nawet je rozwijać, ale nie może ich stworzyć. Podobnie jest z Królestwem Bożym. Ono przychodzi, mimo, iż nie widzimy tego porównując dzień dzisiejszy z wczorajszym. My możemy wyczekiwać go i przygotowywać się na nie, ale przyczyną wszystkiego jest Bóg, Jego moc i Jego wola. Królestwo Boże oznacza panowanie Boże. Mówi o czasie, który niechybnie zapanuje, tak, jak pewnym jest, że po zimie nastąpi wiosna. Boże dzieło spokojnie, ale pewnie postępuje do przodu. Tak, jak roślinka przepchnie się przez asfalt, a nawet jest w stanie rozsadzić betonowy chodnik, tak nic nie zatrzyma Bożych planów, realizowanych nieustannie. Naszym zadaniem jest być gotowymi, mieć w sobie cierpliwość i nadzieję, która postrzega życie w perspektywie wieczności. Radujmy się cudem wiosny, radujmy się zbliżającym się Królestwem Bożym!

"Nie oceniajcie tego, co Bóg jeszcze dopełni, według zewnętrznej powłoki."
/Tim Ruthven/